نمایش 9 24 36

تیغ اره نواری استیل بر M51

ویژگی محصول ساخت شرکت کبالت آلمان دارای جنس بدنه فولاد فنر و جنس نوک دندانه فولاد تند بر (HSS 1.3207) سختی

تیغ اره نواری استیل بر M51 – عرض 27

ویژگی محصول ساخت شرکت کبالت آلمان دارای جنس بدنه فولاد فنر و جنس نوک دندانه فولاد تند بر (HSS 1.3207) سختی

تیغ اره نواری استیل بر M51 – عرض 34

ویژگی محصول ساخت شرکت کبالت آلمان دارای جنس بدنه فولاد فنر و جنس نوک دندانه فولاد تند بر (HSS 1.3207) سختی

تیغ اره نواری استیل بر M51 – عرض 41

ویژگی محصول ساخت شرکت کبالت آلمان دارای جنس بدنه فولاد فنر و جنس نوک دندانه فولاد تند بر (HSS 1.3207) سختی

تیغ اره نواری پروفیل بر M42

توضیحات کلی محصول تیغ اره نواری پروفیل بر یک تیغه فلزی باریک است که برای برش پروفیل های فلزی مانند لوله،

تیغ اره نواری پروفیل بر M42 – عرض 27

توضیحات کلی محصول تیغ اره نواری پروفیل بر یک تیغه فلزی باریک است که برای برش پروفیل های فلزی مانند لوله،

تیغ اره نواری پروفیل بر M42 – عرض 34

توضیحات کلی محصول تیغ اره نواری پروفیل بر یک تیغه فلزی باریک است که برای برش پروفیل های فلزی مانند لوله،

تیغ اره نواری پروفیل بر M42 – عرض 41

توضیحات کلی محصول تیغ اره نواری پروفیل بر یک تیغه فلزی باریک است که برای برش پروفیل های فلزی مانند لوله،

تیغ اره نواری فولادبر M42

توضیحات تیغ اره نواری M42 : مورد استفاده و کاربرد عمومی در برش انواع فولادهای معمولی، فلزات رنگی و برش